شرایط استفاده از خدمات مرکز

تعداد بازدید:۱۲۷۴

هسته‌های فن‎‏آوری پس از گذراندن مراحل پذیرش می‌توانند به عنوان واحد فن‏‎آور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور‬ اهواز از خدمات این مرکز بهره‌مند شوند. شرایط استفاده از این خدمات به شرح زیر می‌باشد:

  • عقد قرارداد استفاده از خدمات مرکز
  • پرداخت بخشی از هزینه‌های خدمات
  • ارایه گزارش عملکرد به مرکز (۳ ماهه)
  • ثبت شرکت (۶ ماه پس از عقد قرارداد) و انجام فعالیت‌ها در قالب شرکت