اولویت های حوزه های تخصصی مورد پذیرش

تعداد بازدید:۹۸۱

زمینه فعالیت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز شامل ۸۰ درصد در حوزه انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) و ۲۰ درصد در سایر حوزه ها فعالیت و تمرکز دارد.