نحوه جذب و استقرار

تعداد بازدید:۱۳۲۱

دوره رشد مقدماتی (پیش رشد)

هدف از این دوره کمک و حمایت از ایده‌های فناورانه اعضای علمی، دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاهی و کلیه افراد صاحب ایده که در قالب هسته فناور برای تثبیت و تکمیل ایده و تیم کاری، شناخت بازار و ساخت نمونه اولیه و نهایتاً آمادگی برای ایجاد یک واحد (شرکت) فناور مبتنی بر علم و فناوری (دانش بنیان) با جهت گیری اقتصادی برای ورود به دوره رشد است.

نحوه و شرایط پذیرش رشد مقدماتی

 1. داشتن ایده مبتنی بر نوآوری و فناوری که مراحل اولیه پژوهش را سپری کرده باشد.
 2. امکان تولید ثروت (درآمد) از طریق تجاری کردن ایده وجود داشته باشد.
 3. داشتن تیم کاری مناسب برای اجرایی نمودن ایده
 4. ارائه توافق کاری بین اعضای هسته با مشخص بودن سهم مشارکت هر یک از اعضاء و همکاران

فرآیند پذیرش دوره رشد مقدماتی

 1. ارائه درخواست اولیه
 2. مصاحبه و ارائه گزارش
 3. تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد مقدماتی
 4. بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی-اقتصادی)
 5. اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی
 6. طرح و تصویب در شورای مرکز رشد
 7. اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد
 8. تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی

مدت استقرار در دوره رشد مقدماتی

شامل دو دوره سه ماهه و قابل تمدید تا سقف حداکثر ۹ ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.

دوره اول برای اثبات ادعای ارائه شده توسط هسته فناور، عملکرد اعضا و ارزیابی حضور اعضاء در محل استقرار

پس از سپری نمودن دوره اول و در صورت تأیید، ورود به سه ماهه دوم برای تثبیت ایده، مطالعه بازار، و حمایت برای نمونه سازی ایده

تبصره: قرارداد استقرار به صورت شش ماهه و با امضای ریاست واحد، معاون پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و مسئول هسته فناور بسته می‌شود و با تأیید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.

دوره رشد

واحدهایی که با هدف تولید محصول یا خدمات با استفاده از دستاوردهای پژوهشی و در قالب یک شرکت یا مؤسسه با هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد تشکیل می‌شوند و در زمینه پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و تجاری سازی فعالیت‌ها می‌کند.

نحوه و شرایط پذیرش در دوره رشد

 1. داشتن موضوع مناسب که مراحل پژوهش را گذرانده و قابلیت تجاری کردن برای تولید ثروت را داشته باشد.
 2. ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد در قالب شخصیت حقوقی.
 3. ارائه برنامه کاری مشخص با تکیه بر شناخت بازار.

فرآیند پذیرش در دوره رشد

 1. ارائه درخواست اولیه
 2. مصاحبه و ارائه اطلاعات
 3. تکمیل و تحویل فرم پذیرش دوره رشد
 4. بررسی و کارشناسی تخصصی (فنی-اقتصادی)
 5. اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی
 6. طرح و تصویب در شورای مرکز رشد
 7. اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد
 8. تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد

مدت استقرار در دوره رشد

شامل یک دوره سه ساله است که با نظر شورای مرکز رشد تا حداکثر ۵ سال قابل تمدید است

قرارداد استقرار به صورت سالانه و با امضای ریاست واحد، معاون پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و مدیر عامل واحد فناور بسته می‌شود و با تأیید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.