مأموریت

تعداد بازدید:۱۰۱۶

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، نهادی می‌باشد که تحت مدیریت متخصصین حرفه‌ای با ارائه‌ی خدمات حمایتی مختلف از مؤسسات نوپای دانش محور تشکیل شده است. رسالت مرکز رشد ایجاد محیطی است که مؤسسات اقتصادی کوچک نوپا و کارآفرینان، بتوانند رشد کرده و مشاغلی مولد را در منطقه ایجاد نمایند و تلاش می‌کند تا از طریق شبکه‌سازی پژوهشگران و صاحب‌نظران در علوم و فنون مختلف، به توسعه‌ی اقتصاد متکی بر دانش و در نتیجه ارتقا سطح رفاه اجتماعی در بین اساتید و دانشجویان دانشگاه کمک نماید.