اهداف راهبردی

تعداد بازدید:۱۰۱۱

راهبردهای اصلی

  1. افزایش اثر بخشی و بهره وری (منابع و اداری)
  2. تنوع بخشی منابع درآمدی
  3. افزایش رقابت پذیری اقتصادی
  4. فرهنگ سازی مشارکت اساتید و دانشجویان و توسعه همکاری‌های فناورانه