اخبار و رویدادها

استقرار نخستین هسته فناور در مرکز رشد واحد اهواز

استقرار نخستین هسته فناور در مرکز رشد واحد اهواز

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گفت: «با امضای قرارداد استقرار شرکت فنی مهندسی مبتکر کاران آسانا نخستین هسته فناور در مرکز رشد مستقر شد.»

رویدادها

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز